Jesteśmy jedyną firmą która oferuje kompleksowe usługi w zakresie obsługi gabinetów dentystycznych. Ponieważ działanie tego typu placówek utrzymujemy od wielu lat, posiadamy gruntowną wiedzę i wymagane uprawnienia, dzięki którym możemy przeprowadzić audyt gabinetu stomatologicznego. Powinien być on pierwszą czynnością wykonywaną przez serwisantów dla utrzymania ruchu danego gabinetu we właściwej kondycji.

Audyt gabinetu stomatologicznego

W każdym gabinecie stomatologicznym funkcjonuje wiele wzajemnie współpracujących instalacji. Awaria jakiejkolwiek z nich, np. instalacji wodnej lub elektrycznej, czy też usterka któregoś z używanych specjalistycznych urządzeń, utrudnia, a niekiedy nawet wyklucza działanie placówki. Dlatego tak ważny jest profesjonalny audyt gabinetu stomatologicznego. Jego przeprowadzenie dostarcza rzeczywistych danych o funkcjonowaniu gabinetu.
Wykonując audyt sprawdzamy zgodność:

  • kwestii organizacyjnych i strukturalnych gabinetu,
  • dokumentacji medycznej, w tym dokumentacji posiadanego sprzętu,
  • realizacji kryteriów sanitarnych,
  • respektowania praw pacjenta oraz innych obowiązkowych norm i przepisów.

Weryfikacja każdej instalacji, urządzeń i narzędzi, określenie stopnia wdrożenia wymaganych prawem procedur i przepisów prawa, sprawdzenie prawidłowości działania w obrębie gabinetu czy kliniki – to podstawa każdego właściwego serwisu. Pozyskane w ten sposób informacje pozwalają na odpowiednią reakcję dla zgłaszanej awarii.

Dodać należy, że współczesna stomatologia wprowadziła wiele nowoczesnej, technologicznie zaawansowanej aparatury i rozwiązań. Obecnie sprzęt medyczny to nie tylko urządzenia do diagnozowania, monitorowania stanu zdrowia i do leczenia. To także oprogramowanie konieczne do ich obsługi i prawidłowego działania. Nasi specjaliści posiadają kwalifikacje do przeprowadzenia ich audytu.

W jakim celu przeprowadza się audyt?

Audyt gabinetu stomatologicznego pozwala usprawnić pracę gabinetu lub kliniki stomatologicznej – to główny jego cel. To korzyści zarówno dla pacjentów, jak i pracowników tego rodzaju miejsca.

Wiedząc jak sprzęt i urządzenia pracują w obrębie danej jednostki jesteśmy w stanie:

  • przewidzieć awarie,
  • błyskawicznie zareagować dostarczając właściwe rozwiązanie,
  • szybko przywrócić pracę narzędzi w gabinecie lub podmienić aparaturę na czas serwisu.

Kolejną zaletą wykonania audytu w placówkach medycznych jest uzyskana w trakcie jego wykonania wiedza o rodzajach instalacji, urządzeń i narzędzi funkcjonujących w danym gabinecie. W sytuacji, gdy otrzymujemy informację o awarii, dzięki informacjom zebranym podczas audytu jesteśmy w stanie skierować do placówki właściwych serwisantów, przygotowanych narzędziowo do jej usunięcia na miejscu lub wyposażyć w sprzęt, który tymczasowo utrzyma placówkę w ruchu na czas naprawy sprzętu w naszym warsztacie. W obszarze opieki zdrowotnej bezpieczeństwo to kluczowy element. Wszelkie niedopatrzenia mogą mieć negatywny wpływ na życie i zdrowie pacjentów.

Napisz do nas

Jeśli potrzebujesz profesjonalnego i kompleksowego serwisu dla swojego gabinetu, zachęcamy do kontaktu z nami. Wypełnij formularz kontaktowy, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

    Błyskawiczne reagowanie, fachowa wiedza i kreatywność to Nasza technologia, dzięki której utrzymujemy działanie Twojego gabinetu.